การจัดการ รายรับ-รายจ่าย

แก้ไขเมื่อ 2019/07/09

เมนู “ค่าใช้จ่าย” จะแบ่งเป็นสามส่วนคือ รายรับ-รายจ่าย (ทริป), กองทุน, อื่นๆ (สมาชิกเบิกจ่าย) เมนูค่าใช้จ่าย จะต้องมีข้อมูลอย่าง สมาชิก, หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย, กองทุน ที่ถูกเตรียมเอาไว้โดยผู้ดูแลชุมชนหรือ admin ค่าใช้จ่ายของแต่ละชุมชนในเว็บไซต์นี้จะไม่เกี่ยวข้องกัน

รายรับ-รายจ่ายรวมของทริปทั้งหมดในชุมชน

คลิกปุ่ม “จัดการ” เพื่อเข้าไปดู และเพิ่มรายรับรายจ่ายของทริป

 1. กดปุ่ม เลือกช่วงวันเพื่อเปลี่ยน ช่วงเวลาของการเกิดรายรับ-รายจ่าย(ค่าตั้งต้นจะเป็นวันปัจจุบันย้อนหลังไป 30 วัน) สามารถเลือกได้ว่าจะดู สัปดาห์ที่แล้ว, เดือนที่แล้ว หรือว่าเลือกช่วงเวลาเองก็ได้ เลือกช่วงเวลาแล้วกดปุ่ม แสดงผล
 2. รายการทริปที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ สามารถกดที่ชื่อของทริปเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการใช้จ่ายของทริปนั้นแบบละเอียด
 3. ยอด รายรับ, รายจ่าย, คงเหลือ โดยรวมของแต่ละทริป

รายละเอียด รายรับ-รายจ่ายของแต่ละทริป

เมื่อกดเข้าไปในหน้าสรุปรายรับ-รายจ่ายของทริปแล้วจะเห็นตารางสรุปการเบิกจ่าย หรือว่ารายรับแสดงให้เห็น โดยรายรับรวมของทริปที่นำมาแสดงนี้จะเป็นจำนวนเงินของราคาทริปที่ได้รับการจอง ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราจองทริป

  เพิ่มรายการเบิกจ่าย

  กดปุ่มเพิ่มรายการเบิกจ่าย จะเห็นแถวเพิ่มขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลอยู่ที่แถวท้ายสุด

 1. วันที่ : เลือกวันที่มีการเบิกจ่าย
 2. รายการ : รายละเอียดการเบิกจ่าย
 3. กลุ่ม : เลือกกลุ่มของการเบิกจ่าย ซึ่งกลุ่มต่างๆ ผู้ดูแลชุมชนจะเป็นคนที่สร้างเตรียมเอาไว้ให้ (วิธีการสร้างกลุ่มการใช้จ่าย สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานเมนู เพิ่มเติม -> ชุมชน)
 4. จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงิน ระบบจะคำนวณรวมเป็นรายจ่ายรวมให้อัตโนมัติ
 5. ผู้รับ : ผู้รับเงินจากรายการการเบิกจ่ายในแต่ละแถว จะสัมพันธ์กับ ประวัติการเบิกจ่ายของสมาชิกแต่ละคนด้วย โดยที่สามารถเลือกได้ว่าผู้รับนี่เป็นสมาชิกในชุมชน หรือว่าเป็นการหักเงินเข้าไปในกองทุน ถ้าหากว่าไม่มีรายชื่อของสมาชิกชุมชน หรือกองทุนที่หาอยู่ สามารถเพิ่มผู้รับเงินเองได้จากหน้านี้เลย เลือกประเภทบัญชีเป็น กองทุน หรือ สมาชิก จากนั้น กรอกชื่อ, เบอร์โทร แล้วกด บันทึก (หรือยกเลิกถ้าไม่ต้องการเพิ่มบัญชีใหม่แล้ว)  หลังจากกดบันทึกแล้วให้มาเลือกผู้รับเงินอีกครั้ง ตอนนี้จะสามารถค้าหาจากชื่อสมาชิกได้แล้ว
 6. บันทึก : การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะยังไม่ถูกบันทึก หากว่ายังไม่ได้กดบันทึก แต่ถ้าเผลอกดเปลี่ยนหน้า หรือกดปุ่มกลับที่มุมซ้ายบน โดยที่ยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะแจ้งเตือนว่าท่านยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้ายังยืนยันจะออกจากหน้านี้ ข้อมูลที่แก้ไข เอาไว้จะหายไป หลังจากบันทึกแล้วยอดรายจ่ายรวมจะเพิ่มขึ้น โดยที่จะนำมาแสดงผลที่หน้า ค่าใช้จ่าย -> รายรับ-รายจ่าย ทริปด้วย

  แก้ไขรายการเบิกจ่าย

    สามารถแก้ไขแต่ละรายการตลอด โดยที่ต้องกดบันทึกทุกครั้งที่มีการแก้ไข

  ลบรายการเบิกจ่าย  

    สามารถกดลบได้จากลิงก์ “ลบ” ด้านขวาของแต่ละรายการ
    ตอนแรกที่กดลบไปรายการนั้นๆ จะมีสถานะเป็นแก้ไขไม่ได้ก่อน สามารถยกเลิกการลบได้ หลังจากนั้นต้องกด บันทึก ที่มุมขวาบนของหน้าก่อน รายการที่ลบถึงจะหายไป

รายรับ-รายจ่ายของกองทุนทั้งหมดในชุมชน

คลิกปุ่ม “จัดการ” เพื่อเข้าไปดู และเพิ่มรายรับรายจ่ายของกองทุน

 1. รายการกองทุนที่มีในชุมชนนี้ สามารถกดที่ชื่อของกองทุนเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการใช้จ่ายของกองทุนนั้นแบบละเอียด
 2. กดปุ่ม เลือกช่วงวันเพื่อเปลี่ยน ช่วงเวลาของการเกิดรายรับ-รายจ่าย(ค่าตั้งต้นจะเป็นวันปัจจุบันย้อนหลังไป 30 วัน) สามารถเลิกได้ว่าจะดู สัปดาห์ที่แล้ว, เดือนที่แล้ว หรือว่าเลือกช่วงเวลาเองก็ได้ เลือกช่วงวันแล้วกดปุ่ม แสดงผล
 3. ปุ่มเพิ่มบัญชีใหม่ จะคล้ายๆ กับของทริป แต่ว่าจะสร้างได้แต่บัญชีที่เป็นกองทุนเท่านั้น เลือกประเภทบัญชีเป็น “สมาชิก” ไม่ได้
 4. ยอด รายรับ, รายจ่าย, คงเหลือ โดยรวมของแต่ละกองทุน

รายละเอียด รายรับ-รายจ่ายของแต่ละกองทุน

เมื่อกดเข้าไปในหน้าสรุปรายรับ-รายจ่ายของกองทุนแล้วจะเห็นตารางสรุปการเบิกจ่าย-รายรับ แสดงให้เห็น

  เพิ่มรายรับ-รายจ่าย

  กดปุ่มเพิ่มรายรับ จะเห็นแถวเพิ่มขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลอยู่ที่แถวท้ายสุด

 1. วันที่ : เลือกวันที่มีรายรับเกิดขึ้น
 2. รายการ : รายละเอียดของรายรับ
 3. กลุ่ม : เลือกกลุ่มของรายรับ ซึ่งกลุ่มต่างๆ ผู้ดูแลชุมชนจะเป็นคนที่สร้างเตรียมเอาไว้ให้ (วิธีการสร้างกลุ่ม สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานเมนู เพิ่มเติม -> ชุมชน)
 4. รายรับ กรอกจำนวนเงิน ระบบจะคำนวณรวมเป็นรายจ่ายรวมให้อัตโนมัติ (รายรับอีกส่วนจะมาจากการบันทึกรายจ่ายหักเข้ากองทุนในแต่ละทริป)
 5. รายจ่าย ถ้าเลือกเป็นเพิ่มรายรับแล้วจะไม่มีช่องให้ใส่ตัวเลข
 6. ผู้รับ / ผู้จ่าย : ผู้รับ / จ่าย จากรายการในแต่ละแถว จะสัมพันธ์กับ ประวัติการเบิกจ่ายของสมาชิกแต่ละคนด้วย โดยที่สามารถเลือกได้ว่าผู้รับนี่เป็นสมาชิกในชุมชน หรือว่าเป็นการหักเงินเข้าไปในกองทุนอื่น ถ้าหากว่าไม่มีรายชื่อของสมาชิกชุมชน หรือกองทุนที่หาอยู่ สามารถเพิ่มผู้รับเงินเองได้จากหน้านี้เลย เลือกประเภทบัญชีเป็น กองทุน หรือ สมาชิก จากนั้น กรอกชื่อ, เบอร์โทร แล้วกด บันทึก (หรือยกเลิกถ้าไม่ต้องการเพิ่มบัญชีใหม่แล้ว) หลังจากกดบันทึกแล้วให้มาเลือกผู้รับเงินอีกครั้ง ตอนนี้จะสามารถค้าหาจากชื่อสมาชิกได้แล้ว
 7. บันทึก : การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะยังไม่ถูกบันทึก หากว่ายังไม่ได้กดบันทึก แต่ถ้าเผลอกดเปลี่ยนหน้า หรือกดปุ่มกลับที่มุมซ้ายบน โดยที่ยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะแจ้งเตือนว่าท่านยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้ายังยืนยันจะออกจากหน้านี้ ข้อมูลที่แก้ไขเอาไว้จะหายไป
 8. หลังจากบันทึกแล้วยอดรายจ่ายรวมจะเพิ่มขึ้น โดยที่จะนำมาแสดงผลที่หน้า ค่าใช้จ่าย -> รายรับ-รายจ่ายของกองทุนด้วย       

  แก้ไขรายการรายรับ-รายจ่าย

  สามารถแก้ไขแต่ละรายการตลอด โดยที่ต้องกดบันทึกทุกครั้งที่มีการแก้ไข 

  ลบรายการรายรับ-รายจ่าย

  สามารถกดลบได้จากลิงก์ “ลบ” ด้านขวาของแต่ละรายการ  ตอนแรกที่กดลบไป รายการนั้นๆ จะมีสถานะเป็นแก้ไขไม่ได้ก่อน สามารถยกเลิกการลบได้  หลังจากนั้นต้องกด บันทึก ที่มุมขวาบนของหน้าก่อน รายการที่ลบถึงจะหายไป 

ประวัติการเบิกจ่ายของสมาชิก

  เป็นการดึงข้อมูลของรายรับรายจ่ายจากส่วนต่างๆ ของเว็บมาแสดงเป็นรายสมาชิก โดยคลิกปุ่ม “จัดการ” เพื่อเข้าไปดูประวัติการเบิกจ่ายของสมาชิก

 1. รายการสมาชิกที่มีการเบิกจ่าย สามารถกดที่ชื่อ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดการเบิกจ่ายแบบละเอียด
 2. ปุ่มเพิ่มบัญชีใหม่ จะคล้ายๆ กับของทริป แต่ว่าจะสร้างได้แต่บัญชีที่เป็นสมาชิกเท่านั้น เลือกประเภทบัญชีเป็น “กองทุน” ไม่ได้

รายละเอียดรายการการเบิกจ่าย

เมื่อกดเข้าไปในหน้ารายละเอียดการเบิกจ่ายของสมาชิกแล้วจะเห็นการการเบิกจ่ายของสมาชิกท่านนี้ว่าเบิกจาก กองทุน หรือว่า ทริปไหน จำนวนเงินเท่าไหร่ สามารถเลือกดูประวัติการเบิกจ่ายตามช่วงวันได้

  แก้ไขข้อมูลสมาชิก

  หรับผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นคนดูแลชุมชน จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของสมาชิกได้ โดยจะเป็นการแก้ไขชื่อ หรือ เบอร์โทรเท่านั้น