การบันทึกรายการจอง

แก้ไขเมื่อ 2019/07/09

ระบบสามารถจองทริปผ่านหน้าปฏิทินได้ โดยเข้ามายังเมนู “จอง” เพื่อดูรายการจองในช่วงนั้น ๆ ทั้งหมด ซึ่งการที่จะจองทริปใด ๆ จะต้องมีโปรแกรม และ ห้องพักที่ได้เพิ่มอยู่ในระบบก่อนแล้ว (ดูในคู่มือส่วนของการจัดการโปรแกรม และ ที่พัก)

วิธีการจอง

    คลิกบนวันบนปฏิทินที่ต้องการ หรือกดปุ่ม + มุมขวาบน (จะเป็นการจองในวันปัจจุบัน) ระบบจะแสดงบันทึกการจองในระบบขึ้นมา สามารถกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนข้อมูลเบื้องต้น  ส่วนข้อมูลการติดต่อผ่าน และส่วนของการเลือกโปรแกรม

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น โดยกรอกข้อมูลทั่วไป

    ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ชื่อทริป (ชื่อทริปที่กรอกจะไปแสดงบนหน้าปฏิทิน)
  • ชื่อผู้จอง และ เบอร์โทรผู้จอง
  • วันที่เริ่มทริป และสิ้นสุดทริป
  • เวลาเริ่มทริป
  • จำนวนคน แบ่งเป็นคนไทยกับคนต่างชาติ

2. กรอกข้อมูลการติดต่อผ่าน  

    กรอกข้อมูลการติดต่อผ่าน, รายละเอียดเพิ่มเติม และสถานการณ์ชำระเงิน 

    2.1 ติดต่อผ่าน  มี 3 ตัวเลือกคือ หน้างาน ติดต่อเอง และ ผ่านหน่วยงาน ซึ่งถ้าเลือกติดต่อผ่านหน่วยงานจะต้องเลือกหน่วยงานด้วยว่าเป็นหน่วยงานใด ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมส่วนของ “ผ่านหน่วยงาน” 

        (1) เลือกตัวเลือก “ผ่านหน่วยงาน”
        (2) คลิกปุ่ม “เลือกหน่วยงาน”
        (3) แสดงข้อมูล popup เลือกหน่วยงาน กรอกคำที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีในระบบ

    2.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้

    2.3 สถานะการชำระเงิน : เลือกสถานะการชำระเงิน ซึ่งระบบได้มี 3 สถานะด้วยกัน คือ รอชำระเงิน มัดจำ ชำระแล้ว ซึ่งในส่วนของ มัดจำ และ ชำระแล้ว จะต้องระบุจำนวนเงินด้วย

3. เลือกโปรแกรม เลือกห้องพัก

    เลือกโปรแกรม และห้องพัก สรุปยอดเงิน

    3.1 เลือกโปรแกรม – สามารถเลือกโปรแกรมที่จะจัดขึ้นได้ (หากคลิกเข้าไปแล้วยังไม่มีโปรแกรม สามารถเพิ่มโปรแกรมใหม่ได้ โดยไปยังเมนู “จัดการโปรแกรม” ตัวอย่าง กรณีมีโปรแกรมในระบบแล้ว

       (1) คลิกปุ่ม +เลือกโปรแกรม
       (2) เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
       (3) กดปุ่มบันทึก
       (4) ระบบจะแสดงโปรแกรมที่เราได้เลือกไป หากต้องการยกเลิกการเพิ่มโปรแกรม กดปุ่มลบด้านหลังได้      
       (5) แสดงยอดรวมทั้งหมด โดยระบบจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติ

    3.2 เลือกห้องพัก – สามารถเลือกห้องพักที่ต้องการได้ (หากคลิกเข้าไปแล้วยังไม่มีข้อมูลห้องพักสามารถเพิ่มห้องพักใหม่ได้ โดยไปยังเมนู “ที่พัก” จากตัวอย่างกรณีที่มีห้องพักแล้ว ดำเนินการดังนี้

        (1) คลิกปุ่ม +เลือกห้องพัก
        (2) เลือกดูห้องที่ต้องการ และวันที่ต้องการจองห้องพัก คลิกในช่องว่างเพื่อทำการจองห้องพัก
        (3) ระบบจะแสดง popup รายละเอียดการจองห้อง ระบุจำนวนผู้เข้าพัก ตรวจสอบวันที่เข้าพัก วันกลับ
        (4) หากไม่แก้ไขอะไรเพิ่มเติม กดปุ่มบันทึกได้เลย
        (5) ระบบจะแสดงการจอง โดยจะแสดงชื่อทริปนั้นในช่องที่เราได้เลือกไป
        (6) กดปุ่ม “กลับ” เพื่อไปยังหน้าการจอง
        (7) ระบบจะแสดงข้อมูลห้องพักที่ได้จองไป สามารถกดเพิ่มห้องพักได้ตามต้องการ
        (8) ระบบจะแสดงยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจะทำการคำนวณอัตโนมัติ
        (9) กดปุ่มบันทึก เมื่อสร้างทริปเสร็จสิ้น
        (10) ระบบจะแสดงชื่อทริปบนปฏิทินที่ได้ทำการจองไว้ สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

วิธีการลบทริปที่จอง

    1. คลิกเลือกทริปที่ต้องการ
    2. ระบบจะแสดงรายการจอง กดปุ่มสัญลักษณ์รูปเกียร์มุมขวาบน (ข้างๆปุ่มบันทึก) จะขึ้นปุ่ม ลบ
    3. ระบบจะสอบถามว่า คุณต้องการลบการจองนี้หรือไม่ ถ้ามั่นใจกดปุ่ม ตกลง หากเปลี่ยนใจ กดปุ่ม ยกเลิกได้