การจัดการรายการกิจกรรม

แก้ไขเมื่อ 2019/07/09

เมนู “จัดการโปรแกรม” ใช้สำหรับจัดการโปรแกรม มีกิจกรรม รายละเอียดการดำเนินงาน ที่มีใน 1 โปรแกรมนั้น ๆ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถดูโปรแกรมที่มีในระบบ หรือจะเพิ่ม/แก้ไข/ลบ โปรแกรมต่าง ๆ ได้ผ่านเมนูนี้ได้

เพิ่มโปรแกรมใหม่

        (1) คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มโปรแกรมใหม่” มุมขวาบน จากหน้า จัดการโปรแกรม
        (2) กรอกชื่อโปรแกรม และ คำบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรม  (เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อความที่กรอกไปอัตโนมัติที่ฝั่งขวา เป็นการสรุปโปรแกรมที่เราได้กรอกไป)
        (3) เลือกรายการหมวดหมู่ โดยเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ แล้วกดเพิ่มรายการ ระบบจะแสดงหน้า popup ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดของโปรแกรมภายใต้หมวดหมู่นั้น ๆ (หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ต้องไปเพิ่มที่เมนูเพิ่มเติม ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป)
        (4) กรอกรายละเอียดโปรแกรมใน popup
        (5) หลังจากเพิ่มรายการโปรแกรมแล้ว ระบบจะแสดงโปรแกรมที่เราได้กรอกไปในส่วนของข้อที่ 3 (หากต้องการเข้าไปดูรายละเอียด / แก้ไข  / ลบรายการนั้น ๆ สามารถกดปุ่ม Edit ได้) 
        (6) เพิ่มรายการใหม่ในตารางโปรแกรมฝั่งขวา (โดยเลื่อนเมาส์ไปยังรายการ สังเกตจะเห็นเป็นรูปมือบนกล่องสีขาว ลากไปไว้ฝั่งขวาในช่องที่เขียนว่า “ลากรายการมาวางที่นี่”)
        (7) เมื่อลากไปวางแล้วระบบจะแสดงให้เห็นว่ามีรายการอะไรบ้างที่เราได้เพิ่มไป สามารถกรอกจำนวนตามต้องการได้ ว่ารายการนั้น ๆ ต้องใช้จำนวนเท่าไร หากไม่ต้องการกดปุ่ม “ลบ” เพื่อยกเลิกรายการในโปรแกรมนั้นได้ ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินค่าใช้จ่ายไว้ส่วนล่างสุดอัตโนมัติ เมื่อเพิ่มจำนวนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  บันทึก เพื่อบันทึกรายการโปรแกรมนั้น ๆ
        (8) หลังจากบันทึกแล้ว ระบบจะมายังหน้าจัดการโปรแกรม แสดงรายการโปรแกรมที่ได้เพิ่มไป
        (9) กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดโปรแกรม” เพื่อดูรายละเอียดว่ามีโปรแกรมอะไรบ้าง หรือกดลิงก์ “แก้ไข” เพื่อแก้ไขรายการในโปรแกรมนั้น ๆ

แก้ไขโปรแกรม

        (1) ไปยังเมนู “จัดการโปรแกรม”
        (2) เลือกโปรแกรมที่ต้องการแก้ไข
        (3) กดลิงก์ “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้ารายการรายละเอียดโปรแกรม 
        (4) ทำการแก้ไขตามต้องการ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
 

ลบโปรแกรม

        (1) ไปยังเมนู “จัดการโปรแกรม”
        (2) เลือกโปรแกรมที่ต้องการลบ
        (3) กดลิงก์ “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้ารายการรายละเอียดโปรแกรม
        (4) ฝั่งขวา ตัวอย่างการแสดงผล กดปุ่มสัญลักษณ์รูปเกียร์ใต้ปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงปุ่มลบ กดปุ่มลบอีกครั้ง
        (5) ระบบจะสอบถามว่า คุณต้องการลบโปรแกรมนี้หรือไม่ ถ้ามั่นใจกดปุ่ม ตกลง หากเปลี่ยนใจ กดปุ่ม ยกเลิกได้

 

เพิ่มหมวดหมู่โปรแกรม

     จากการใช้งานเมนู “จัดการโปรแกรม” จะมีหมวดหมู่เบื้องต้นให้แล้ว แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่นั้น สามารถทำได้โดย
        (1) ไปยังเมนู “เพิ่มเติม”
        (2) เลือกแถบเมนู “ชุมชน”
        (3) เลือกเมนู “หมวดหมู่กิจกรรม”
        (4) กดปุ่ม “+ เพิ่มหมวดหมู่ใหม่” 
        (5) กรอกชื่อหมวดหมู่ และคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้น
        (6) กดปุ่ม “บันทึก”
        (7) ระบบจะแสดงรายการที่เพิ่มไปใหม่

 

ลบหมวดหมู่โปรแกรม

        (1) ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
        (2) กดลิงก์ “แก้ไข”
        (3) ระบบจะแสดง popup ขึ้นมา กดปุ่ม “ลบ”
        (4) ระบบจะสอบถามว่า คุณต้องการลบหมวดหมู่นี้หรือไม่ ถ้ามั่นใจกดปุ่ม ตกลง หากเปลี่ยนใจ กดปุ่ม ยกเลิกได้
        (5) เมื่อกดปุ่มตกลงแล้ว ระบบจะลบหมวดหมู่นั้นออกจากหน้ารายการหมวดหมู่กิจกรรม